Συντονιστής στη Γραμματεία Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας ο Άγγελος Χρονάς

Συντονιστής στη Γραμματεία Ποιότητας  Ζωής και Εθελοντισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας ο Άγγελος Χρονάς

Καθήκοντα συντονιστή στη Γραμματεία Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανέλαβε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άγγελος Χρονάς.

Η απόφαση ελήφθη από τη γραμματέα Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, Πίστη Κρυσταλλίδου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Γραμματειών του κόμματος, καθώς και την καλύτερη στελέχωση της εν λόγω Γραμματείας , με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη, την αρτιότερη οργάνωση και την ενίσχυση της δράσης της.

Η Γραμματεία Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού έχει ως σκοπό να καλλιεργήσει και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και την ενεργό συμμετοχή των μελών και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε περιοχή της χώρας και εν προκειμένω της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Συνεργάζεται δε με φορείς και οργανώσεις εθελοντικής προσφοράς και συμπράττει μαζί τους.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στη Μεσσηνία, όπως ανέφερε και ο κ. Χρονάς, μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής του, «αποτελεί απόλυτη  προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο εθελοντισμός, η ανιδιοτελής δηλαδή προσφορά έργου προς το συνάνθρωπο σηματοδοτεί την υπέρβαση της ιδιώτευσης, αποσκοπεί στη συλλογική πρόοδο και, κατ’ επέκταση, είναι στενά συνυφασμένος με την πολιτική δράση».