Τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων με 250 ευρώ

Τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων με 250 ευρώ

Με… ένα παράβολο των 250 ευρώ, θα απαλάσσονται από σήμερα οι ιδιοκτήτες που έχτισαν αυθαίρετο σε δάσος μέχρι και το 2011, από πρόστιμα και κατεδαφίσεις!

Σήμερα Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, ξεκίνησε επίσημα σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος η λειτουργία στο Κτηματολόγιο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων.

Οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να τα δηλώσουν και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια. Με την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, που συνοδεύεται από παράβολο 250 ευρώ, παγώνουν οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δικαίωμα αίτησης

Η λειτουργία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/21 (Β΄3253) με τίτλο «Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4685/ 2020».

Δικαίωμα για να υποβάλουν αίτηση έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες που συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Πρώτοι και με αυξημένες προϋποθέσεις είναι οι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι ιδιοκτησίες των οποίων έχουν καταγραφεί στις λεγόμενες «οικιστικές πυκνότητες», δηλαδή σε διαμορφωμένους οικισμούς που περιγράφονται με ιώδες χρώμα στους Δασικούς Χάρτες, σε όλες τις περιοχές της χώρας. Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, «έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα».

Να σημειωθεί ότι έχει ήδη αποφασισθεί ότι η λειτουργία της πλατφόρμας θα είναι εξάμηνη και, άρα, δε θα δοθεί παράταση.