550.000 ευρώ για τρεις δρόμους στην Τριφυλία

550.000 ευρώ  για τρεις δρόμους στην Τριφυλία

Ποσό 550.000 ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για παρεμβάσεις σε τρεις δρόμους στην Τριφυλία.

Σε σχετική ενημερωτική επιστολή του δημάρχου Τριφυλίας αναγράφεται: «Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνολικού ύψους πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ, για την υλοποίηση οδικών έργων και συγκεκριμένα: α) Ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000) για το δρόμο Μάλης, Β) Ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) για το δρόμο Εξοχικού και γ) Ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000) για το δρόμο Πλάτης – Φιλιατρών. Πρόκειται δε να ξεκινήσουν άμεσα και εργασίες διαπλάτυνσης, επί της επαρχιακής οδού Φιλιατρών – Μαραθόπολης, καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης ή βελτίωσης του παλαιού οδοστρώματος, σε όλα τα επικίνδυνα σημεία του. Και συνεχίζουμε… με έργα που αποτελούν βασική προτεραιότητά μας και σκοπό έχουν να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών».