Ανάπλαση Ναυαρίνου: Παράταση μέχρι το Μάιο πήρε ο ανάδοχος του έργου

Ανάπλαση Ναυαρίνου: Παράταση μέχρι το Μάιο πήρε ο ανάδοχος του έργου

Αίτηση παράτασης της ολοκλήρωσης του έργου ανάπλασης της οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως Ακρίτα) για 180 μέρες κατέθεσε ο ανάδοχος.

Το εν λόγω ζήτημα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας, όπου με τις ψήφους των μελών της πλειοψηφίας υιοθετήθηκε το αίτημα του αναδόχου.

Αντίθετα, τα μέλη των παρατάξεων της μειοψηφίας στάθηκαν στην αδιέξοδη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με όλα τα έργα του Δήμου, τα οποία υλοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση. Ενδεικτικά, το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2021.

Πορεία εκτέλεσης
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες: α) έχει κατασκευαστεί και αναπλαστεί το βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου, εκτός της τοποθέτησης των ιστών – φωτιστικών σωμάτων και του αστικού εξοπλισμού, β) έχουν γίνει καθαιρέσεις, εκσκαφές, επί της οδού Βύρωνος, έχουν εκτελεσθεί όλες οι εργασίες υποδομών, κρασπέδων, οι εργασίες κατασκευής κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα και η πλακόστρωση των πεζοδρομίων.

Υπολείπονται: α) να γίνει η ανάπλαση με κυβόλιθους επί της οδού Μαιζώνος και επί του καταστρώματος της οδού Ναυαρίνου και β) να γίνει η τσιμεντόστρωση και η τοποθέτηση κυβόλιθων επί του οδοστρώματος της οδού Βύρωνος.