Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση στο πρόγραμμα ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ

Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση στο πρόγραμμα ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ

Από 1η Ιουλίου οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 228 εκατoμμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους 315 Δήμους της χώρας με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων και στα νομικά πρόσωπα αυτών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, Γιάννης Τσιάμης, τόνισε είπε ότι για τις 38 δράσεις που περιλαμβάνει η πρόσκληση έχουν γίνει πρότυπα τεύχη μελέτης, πρότυπα τεύχη διακήρυξης, ενώ υπάρχουν δύο υποδείγματά της που αφορούν: ένα στο σύμβουλο και ένα στις δράσεις δημοσιότητας, τα οποία δεν αποτελούν κομμάτι της πρόσκλησης, και τα οποία μπορούν να αποσταλούν στους Δήμους, εφόσον επιθυμούν για να διευκολυνθεί το έργο τους.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει αντικείμενο την υλοποίηση ψηφιακών λύσεων στις οποίες συγκαταλέγονται η βιώσιμη μετακίνηση, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των δημοτικών τελών και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτηρίων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας, η προστασία από κυβερνο-επιθέσεις, η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και η ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών.

Με βάση την παραπάνω απόφαση στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε να κατατεθεί πρόταση από το Δήμο Καλαμάτας προϋπολογισμού 1.900.00 ευρώ.