Εξοπλισμός λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων για αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης

Εξοπλισμός λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων για αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας

Η προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πλοία στα λιμάνια αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας είναι το αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε ο φορέας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας, ως φορέας διαχείρισης του λιμένα Κυπαρισσίας και των αλιευτικών καταφυγίων Μαραθόπολης και Μεθώνης, είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με τη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή στις παράκτιες εγκαταστάσεις αυτών των λιμενικών χώρων.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με απόφαση του Λιμεναρχείου Πύλου, έχει καθορισθεί ο εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας για οργάνωση, πρόληψη και καταστολή φαινομένων ρύπανσης από πετρελαιοειδή.

Η δε σύμβαση πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε 6 μήνες.

Θαλάσσια ρύπανση

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η λήψη μέτρων αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης από ποσότητες πετρελαιοειδών. Αυτή η μορφή ρύπανσης είναι η πιο διαδεδομένη και από τις σοβαρότερες αιτίες καταστροφής της χλωρίδας και της πανίδας στην έκταση που καταλαμβάνουν και η οποία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως ατύχημα, ανθρώπινη αμέλεια κ.λπ.

Η ρύπανση της θάλασσας με πετρελαιοειδή έχει τεράστιες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Το πετρέλαιο είναι ελαφρύτερο από το νερό και γι’ αυτό επιπλέει στην επιφάνειά του. Το στρώμα αυτό του πετρελαίου μειώνει στο ελάχιστο την ανανέωση του νερού με το οξυγόνο του αέρα, εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να εισχωρήσουν βαθιά στη θάλασσα για τη φωτοσύνθεση, προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και υπερβολική ανάπτυξη μικροοργανισμών που καταναλώνουν οξυγόνο. Αποτέλεσμα είναι φυτά, ψάρια και άλλα ευπαθή είδη να δηλητηριάζονται και να πεθαίνουν, ενώ η πίσσα που εκβράζεται στις παραλίες καταστρέφει τους εκεί φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.

Αντίστοιχες επιπτώσεις σε περίπτωση ρύπανσης εμφανίζονται στην αλιεία και τον τουρισμό.

Οι συνήθεις τρόποι αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης είναι ειδικά «σάρωθρα» και «φράγματα», με τα οποία συλλέγεται το πετρέλαιο και μεταφέρεται σε σταθμούς διάθεσης στη στεριά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ρύπανση αντιμετωπίζεται με χημικές ουσίες που έχουν την ιδιότητα να διασπούν το πετρέλαιο.

Προμήθεια εξοπλισμού

Με την προγραμματική σύμβαση η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Μεσσηνίας έτους 2022, θα αναλάβει τη χρηματοδότηση της προμήθειας των απαιτούμενων μέσων πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή.

Ενδεικτικά τα είδη που θα προμηθευτεί το Λιμενικό Ταμείο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, είναι:

-Πλωτά φράγματα: αφορά εγκατάσταση η οποία δέχεται πλοία μέγιστου μήκους έως δέκα μέτρων και έκταμα τουλάχιστον 100 μέτρων

-Μέσα περισυλλογής: εγκατάσταση που θα διαθέτει υποχρεωτικά μία αντλία αναρρόφησης πετρελαιοειδών (βυθιζόμενη ή επιφανείας) ελάχιστης δυναμικότητας 3 m3/h

-Χημικές διασκορπιστικές ουσίες: αφορά στην προμήθεια είκοσι λίτρων χημικής διασκορπιστικής ουσίας 3ης γενιάς, τύπου 2 (συμπυκνωμένα), διασκορπιστικής ικανότητας εικοσαπλάσιου όγκου πετρελαιοειδών μέσου ιξώδους ή 200 λίτρα χημικής διασκορπιστικής ουσίας 3ης γενιάς, τύπου 3 (αραιωμένα), διασκορπιστικής ικανότητας διπλάσιου όγκου πετρελαιοειδών μέσου ιξώδους, καθώς και χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης Χ.Δ.Ο., με παροχή σε lt/h

-Απορροφητικά υλικά: αφορά στην εγκατάσταση που διαθέτει 100 μέτρα απορροφητικό φράγμα, με απορροφητική ικανότητα σε πετρελαιοειδή τουλάχιστον δέκα φορές το βάρος του. Επίσης 150 κιλά απορροφητικών υλικών εγκεκριμένου τύπου, τα οποία μπορεί να είναι: απορροφητικές πετσέτες συνολικού βάρους 40 κιλών με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 15 φορές το βάρος τους, απορροφητικά ρολά συνολικού βάρους 40 κιλών με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 15 φορές το βάρος τους, απορροφητικά μαξιλάρια συνολικού βάρους 40 κιλών με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 10 φορές το βάρος τους, προσκολλητικές περούκες βάρους 30 κιλών με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 25 φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή

-Μέσα και υλικά καθαρισμού ακτών: φτυάρια, τσουγκράνες, απόχες, κάδοι, σακούλες βαρέως τύπου και κιβώτιο αποθήκευσης υλικών.

Της Βίκυς Βετουλάκη