Η παράκαμψη της Γιάλοβας αυξάνει την ασφάλεια στους χρήστες του έργου

Η παράκαμψη της Γιάλοβας αυξάνει  την ασφάλεια στους χρήστες του έργου

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, θα είναι έτοιμο το 2025

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για το οδικό έργο της παράκαμψης Γιάλοβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ρεπορτάζ του Νίκου Καραγιάννη στην ιστοσελίδα ypodomes.com, κατατέθηκαν οκτώ προσφορές και μειοδότης αναδείχθηκε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με προσφορά που έφτασε στο 26%.

Οι προσφορές κυμάνθηκαν από το 4% μέχρι και 26% που έφτασε τελικά η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 

Στις 22 του μήνα είχαν κατατεθεί οι φάκελοι συμμετοχών.

Το έργο έχει αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με ποσό 40,5 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τον ΦΠΑ. Από αυτό το ποσό, τα 37,35 είναι για το έργο και τα υπόλοιπα 3,15 είναι η ύπαρξη μιας προαίρεσης (δηλαδή ενδεχομένως πρόσθετου έργου) για την κατασκευή ενός ισόπεδου κόμβου, παράπλευρου δικτύου και τη διευθέτηση των χειμάρρων Ξερολάγκαδου, Γιανούζαγα και Ξεριά.

Το έργο προ καιρού έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του υπουργείου, ενώ από περασμένο Μάρτιο χαρακτηρίστηκε ως “εθνικού επιπέδου”.

Παράλληλα, με άλλη απόφαση κηρύχθηκαν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον αυτό γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, τότε το καλοκαίρι του 2025 το έργο θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί.

Είναι δε το πρώτο μεγάλο έργο που υπογράφει η νέα διοίκηση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, δείχνοντας τις διαθέσεις της για τη μεγέθυνση της γενικότερης θέσης της στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο.

Η αξία του έργου
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στην αναβάθμιση του εν λόγω τμήματος του άξονα Κυπαρισσία-Φιλιατρά-Πύλος μέσω βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και του πλάτους της οδού, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση στους χρήστες και συνεισφέροντας στη μείωση των ατυχημάτων.

Επιπρόσθετα, δεδομένου του ότι σήμερα ο υφιστάμενος άξονας διέρχεται από τον οικισμό της Γιάλοβας, η κατασκευή του υπόψη έργου συμβάλλει στην άρση των επιπτώσεων που αυτό προκαλεί τόσο για τους χρήστες της οδού όσο για τους κατοίκους της περιοχής.

Λόγω δε της ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής ανάπτυξης, η αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής που επιτυγχάνεται μέσω της κατασκευής της Παράκαμψης Γιάλοβας καθίσταται αναγκαία για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των διαρκώς αυξανόμενων επισκεπτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή στην οποία χωροθετείται το έργο δραστηριοποιούνται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις, καθιστώντας τη Μεσσηνία έναν αειφόρο τουριστικό προορισμό.

Τι θα κατασκευαστεί
Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του τμήματος Ρωμανός-Σύνδεση Γιάλοβας με την Ε.Ο. Καλαμάτα-Πύλος, σε συνολικό μήκος 7,7 χιλιομέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει: α) τη βελτίωση της υφιστάμενης 9ης Ε.Ο. από το Ρωμανό έως την περιοχή των Γιαννουλαίικων συνολικού μήκους 3,5 χλμ. και β) την κατασκευή νέου οδικού άξονα ανατολικά του οικισμού της Γιάλοβας, ο οποίος καταλήγει στην ανακατασκευασμένη σύνδεση με την Ε.Ο. Καλαμάτας-Πύλου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μέτρα, με ενιαίο οδόστρωμα με τα συνοδά έργα (5 ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, 2 cut&cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών-οπλισμένων επιχωμάτων, άνω διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.ά.).