Μαρίνα Πύλου: Παράταση για τις 29 Νοεμβρίου στο διαγωνισμό

Μαρίνα Πύλου: Παράταση για τις 29 Νοεμβρίου στο διαγωνισμό

Παράταση έλαβε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος για τη μαρίνα της Πύλου, σύμφωνα με το «ypodomes». Ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ, για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Πύλου για περίοδο 40 ετών, θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου.

Η μαρίνα Πύλου έχει δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 129 τουριστικών σκαφών με μήκος από 8 μ. έως 30 μ.

Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι 32.195 τ.μ., ενώ το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης της 85.379 τ.μ. Με Προεδρικό Διάταγμα το 2018 εγκρίθηκε ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας Πύλου, ο οποίος προβλέπει την εξυπηρέτηση του θαλασσίου τουρισμού με σκάφη αναψυχής και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Στη μαρίνα Πύλου προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης:

-τουρισμού/αναψυχής

-κατοικίας προς μίσθωση

-διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας καθώς και

-χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών.

Η αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, καθιστώντας την Πύλο σημείο αναφοράς για την τουριστική ανάπτυξη.