Νέα ξενοδοχειακή επένδυση στη Μεσσηνία

Νέα ξενοδοχειακή επένδυση στη Μεσσηνία

Άλλη μια νέα επένδυση της Μεσσηνίας εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πρόκειται για το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «Λακριντής Πυθαγόρας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», που αφορά στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 48 δωματίων / 185 κλινών», στην περιοχή Μάτι του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.750.000 ευρώ.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 28,83 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).