Ο αριθμός των εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας που συμμετείχε στην απεργία

Ο αριθμός των εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας που συμμετείχε στην απεργία

Στην απεργία της 9ης Νοεμβρίου 2022, η συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας ήταν η εξής:

Από τους 737 υπαλλήλους του Δήμου έκαναν απεργία οι 47, δηλαδή ποσοστό 6,3%. Είχαν οριστεί 37 άτομα προσωπικό ασφαλείας.

Στην απεργία συμμετείχαν 2 από τους 13 εργαζομένους στην Κ.Ε. Φάρις και ένας από τους επτά του Πνευματικού Κέντρου. Δεν απέργησε κανένας εργαζόμενος στον «Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας», το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.», και την ΚΑΚ – Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε.

Επίσης, από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγινε γνωστό ότι στην 24ωρη απεργία, από τους 99 εργαζόμενους συμμετείχαν 18, δηλαδή ποσοστό 18,18%.