Παρατάσεις και συμβάσεις για οδικά έργα της Μεσσηνίας

Παρατάσεις και συμβάσεις  για οδικά έργα της Μεσσηνίας

Η σύμβαση για την κατά τμήματα συντήρηση της 1ης επαρχιακής οδού Καλαμάτας – Καρδαμύλης – Οιτύλου υπογράφηκε με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «Τζικάκης Νικολάου Ευστάθιος ΕΔΕ» και δημοσιοποιήθηκε χθες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.000.000 ευρώ και η σύμβαση υπογράφηκε στο ποσό των 523.262,21 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης είναι τρεις μήνες και αφορά στο σύνολο των εργασιών (χωματουργικά, ασφαλτικά, σήμανση, ασφάλεια) που απαιτούνται.

Επίσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου «Συντήρηση της 1ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κάμπος – Σταυροπήγιο – Προσήλιο) Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και ανάδοχο τον εργολάβο Βινατσέλα Κωνσταντίνο.

Παράταση μέχρι τέλος του χρόνου δόθηκε και στην ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση- συντήρηση 82ης Εθνικής Οδού, τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος)», προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, με ανάδοχο εταιρεία την κοινοπραξία «Αργυράκης Ιωάννης – Τζικάκης Ευστάθιος».

Η παράταση δίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας που προβλέπονται στη μελέτη και να συνταχθούν οι επιμετρήσεις του έργου.

Β.Β.