Σπορές για τη φυσική ανάταση των ενδημικών θηραμάτων από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμάτας

Σπορές για τη φυσική  ανάταση των ενδημικών θηραμάτων από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμάτας

Στο πλαίσιο των φιλοθηραματικών έργων για τη διετία 2022-23 ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμάτας πραγματοποίησε σπορές σε περιοχές ευθύνης του, με σκοπό τη φυσική ανάταση των ενδημικών θηραμάτων (λαγού και πετροπέρδικας).

Έτσι, λοιπόν, στις 13 του μήνα μέλη του ΚΣ Καλαμάτας προέβησαν σε σπορές βίκου και κριθαριού σε αγροτεμάχια που είχαν παραχωρηθεί από μέλη του.

Δοθείσης δε της ευκαιρίας ευχαριστούν όλους αυτούς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, ευελπιστώντας στην ευαισθητοποίηση και άλλων μελών σε φιλοθηραματικά έργα, που σκοπό και μόνο έχουν την προσφορά στο ενδημικό θήραμα.