Το μεγάλο ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο Καλαμάτας έφερε και νέα παράταση στο διαγωνισμό

Το μεγάλο ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο Καλαμάτας έφερε και νέα παράταση στο διαγωνισμό

Μετατέθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου η κατάθεση των προτάσεων

Ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι ετοιμάζονται να αναμετρηθούν για την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας για έως 40 έτη, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της «Ναυτεμπορικής».

Μάλιστα, το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται είναι τέτοιο, που οδήγησε το Υπερταμείο σε παράταση του διαγωνισμού. Η προθεσμία για την επίσημη υποβολή ενδιαφέροντος στο σχετικό διαγωνισμό εξέπνεε αύριο 30 Νοεμβρίου, ωστόσο κατόπιν σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενους επενδυτές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα και δεν έχουν προλάβει να ετοιμάσουν τους φακέλους τους, δόθηκε παράταση έως τις 15 Δεκεμβρίου για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας.

Διαγωνισμός

Η διαγωνιστική διαδικασία υλοποιείται σε δύο φάσεις:

-Κατά την α’ φάση του διαγωνισμού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που καλύπτουν συγκεκριμένα τεχνικό-οικονομικά κριτήρια να καταθέσουν τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια το Υπερταμείο θα αξιολογήσει τους υποβληθέντες φακέλους και θα επιλέξει τους υποψηφίους που καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια

-Στους επιλεγέντες διαγωνιζομένους θα δοθεί το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη β’ φάση (και τελική) του διαγωνισμού, κατά την οποία θα υποβάλουν τις τελικές προσφορές τους. Σε αυτή τη φάση θα προσδιοριστεί η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης και λοιπές κρίσιμες συμβατικές ρυθμίσεις.

Στόχος ο συνδυασμός υπηρεσιών

Σύμφωνα δε με το ενημερωτικό site «metaforespress», για το Υπερταμείο είναι σημαντικό ζητούμενο η επίτευξη και εξασφάλιση ενός συνδυασμού υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης υψηλής ποιότητας για τον αερολιμένα Καλαμάτας προς όφελος των επιβατών, καθώς ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει και τις σχετικές επενδύσεις, με εύλογη φυσικά απόδοση για τον τελευταίο.

Σημειώνεται ότι το Υπερταμείο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του παραχωρησιούχου με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο δε θα ξεπερνά το 15%.

Το ακριβές ποσοστό της πιθανής μειοψηφικής συμμετοχής, ο χρόνος και ο τρόπος μεταβίβασης των αντίστοιχων μετοχών στο Υπερταμείο, καθώς και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα παρασχεθούν στη Β’ Φάση, σε συνεργασία με τους υποψήφιους επενδυτές κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.