Μπαίνει σε φάση δημοπράτησης η παράκαμψη του Πεταλιδίου

Μπαίνει σε φάση δημοπράτησης η παράκαμψη του Πεταλιδίου

Την έναρξη διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου παράκαμψης του Πεταλιδίου, στο τμήμα Τζάνε – Καλαμάκι του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Κορώνη, σηματοδοτεί η υπογραφή από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, της απόφασης τροποποίησης της πράξης “Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – έξοδος Καλαμακίου / β΄ φάση”, έργου ενταγμένου στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19.894.311,29 ευρώ και το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη λύση που έχει προκρίνει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ίδια απόφαση περιλαμβάνει και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 30 Ιουνίου 2023.