Διανομή κρέατος από το Δήμο Καλαμάτας για τα Χριστούγεννα

Διανομή κρέατος από το Δήμο Καλαμάτας για τα Χριστούγεννα

Ξεκίνησε χθες η διάθεση κρέατος σε δημότες της Καλαμάτας, σε εφαρμογή της αντίστοιχης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διάθεση γίνεται με διατακτικές προμήθειας οι οποίες θα διανεμηθούν σε 412 οικογένειες και θα ικανοποιήσουν 839 ωφελουμένους.

Εκτός από αυτή τη δράση συνεχίζεται και η διανομή ειδών διατροφής και καθαριότητας από το Δημοτικό Παντοπωλείο, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Οι ωφελούμενοι προέκυψαν ύστερα από αξιολόγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας και σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.