Δύο ελαιοπερίβολα στο Μυρσινοχώρι Πύλου μισθώνει ο Δήμος Καλαμάτας

Δύο ελαιοπερίβολα στο Μυρσινοχώρι  Πύλου μισθώνει ο Δήμος Καλαμάτας

Δύο ελαιοπερίβολα στο Δήμο Πύλου- Νέστορος διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας και προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωσή τους.

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, στο δημαρχιακό κατάστημα οδός Αθηνών αρ. 99 στην Καλαμάτα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλαμάτας, στο ισόγειο.

Πρόκειται για την εκμίσθωση δύο αγροτικών ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της κτηματικής περιφέρειας Μυρσινοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος του Δήμου Πύλου – Νέστορος και ειδικότερα:

-Ένα αγροτικό ακίνητο, ελαιοπερίβολο, που περιέχει 20 ελαιόδεντρα, εκτάσεως 2.805 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «Κιόσια».

-Ένα αγροτικό ακίνητο, ελαιοπερίβολο, που περιέχει 150 ελαιόδεντρα και βρίσκεται στη θέση «Νικολέτσια», εκτάσεως 14.245 τετραγωνικών μέτρων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση των αγροτικών ακινήτων έχει ορισθεί από το Δήμο Καλαμάτας το ποσό των 800 ευρώ ετησίως, ήτοι 66,66 ευρώ/μήνα.

Στο διαγωνισμό αναφέρεται ότι ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας, καθώς και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών, στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών 99, Καλαμάτα (γραφείο 1.10), και στο τηλέφωνο 2721360840.