Στις ράγες ξανά ο σιδηρόδρομος σε Πάτρα – Καλαμάτα – Κόρινθο

Στις ράγες ξανά ο σιδηρόδρομος σε Πάτρα – Καλαμάτα – Κόρινθο

Έπειτα απλό την πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργείου Υποδομών για το Σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο

Συνεδρίασε για πρώτη φορά την Παρασκευή στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η επιτροπή για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, υπό το γ.γ. Μεταφορών Ι. Ξιφαρά, παρουσία  του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Σπ. Πατέρα. 

Κατά τη συνάντηση έγινε αναλυτική συζήτηση επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού άξονα της Πελοποννήσου και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

-Να πραγματοποιηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία του υπάρχοντος δικτύου Πατρών – Πύργου – Καλαμάτας – Τριπόλεως – Ναυπλίου – Κορίνθου

-Να αντιμετωπισθεί το υπάρχον έργο ως ενιαίο με σχεδιασμό ανάταξης της ως άνω σιδηροδρομικής γραμμής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιμέρους παραμέτρους ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού, όπως κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, σταθμούς μετεπιβίβασης, τροχαίο υλικό, διασύνδεση με άλλα μέσα μεταφορών κ.λπ.

Επιπλέον, αποφασίσθηκε να ενταχθεί στον προγραμματισμό η αναβάθμιση του Μηχανοστασίου της Τριπόλεως ως κεντρικής μονάδας συντήρησης σιδηροδρομικού υλικού του δικτύου.

Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων αποφασίσθηκε η υλοποίηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του ενιαίου έργου από τον ΟΣΕ, η οποία θα λάβει υπόψη τις επιμέρους μελέτες βιωσιμότητας των αξόνων Κορίνθου – Άργους – Ναυπλίου και Κάτω Αχαγιάς – Πύργου, έργων που βρίσκονται ήδη σε τροχιά δημοπράτησης.

Τέλος, αποφασίσθηκε ότι σκοπός του συνολικού σιδηροδρομικού έργου της Πελοποννήσου θα είναι ο προαστιακός, τουριστικός και εμπορευματικός χαρακτήρας, με βασική μέριμνα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα μεγάλα αστικά έργα και στις ΒΙ.ΠΕ. 

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη συντήρηση και προστασία του δικτύου, για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητά του προς όφελος των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.