Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας

Σε Σώμα συγκροτήθηκε προχθές η νέα Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, όπως αυτή προέκυψε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες, και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τσώνης Σωτήριος

Αντιπρόεδρος: Λάμιας Σταύρος

Γεν. γραμματέας: Μουλάς Παναγιώτης

Αναπλ. γεν. γραμματέας: Τσώνης Αντώνιος           

Ταμίας: Καρούτας Ευστάθιος

Οργανωτικός γραμματέας: Σπυρόπουλος Αναστάσιος Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Λειβαδίτης Βασίλειος      Έφορος: Λυμπερόπουλος Παναγιώτης     

Μέλη: Χειλάς Ιωάννης, Σπυροπούλου Ρουμπίνη,

Μπίζας Βασίλειος, Λαμπρόπουλος Ευάγγελος,

Καράμπελας Παναγιώτης, Στραβάκου Σταυρούλα,

Λαγογιάννης Ιωάννης-Παναγιώτης.