Υπογράφηκε η σύμβαση για την ολοκλήρωση του ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ολοκλήρωση του ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας

Η σύμβαση για τα έργα ολοκλήρωσης κατασκευής του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας υπεγράφη χθες από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και εκπρόσωπο της εταιρείας «Alphadelta Constructions Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία».

Το έργο είναι  προϋπολογισμού 1.270.000.00 ευρώ με ΦΠΑ και η πίστωση προέρχεται από τον άξονα «Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Οι εργασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι: κατασκευή μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 2.000 ατόμων περίπου, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης πρασίνου και αποχέτευσης ομβρίων, συμπληρωματικές εργασίες εντός των ήδη κατασκευασμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.