Δήμος Τριφυλίας: Ομάδα εργασίας για το Καρναβάλι Φιλιατρών

Δήμος Τριφυλίας: Ομάδα εργασίας για  το Καρναβάλι Φιλιατρών

Ομάδα εργασίας για τη διοργάνωση του καρναβαλιού συγκροτήθηκε με απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση με αριθμό 56/2023, έχοντας υπόψη τη διοργάνωση του ετήσιου καθιερωμένου καρναβαλιού στα Φιλιατρά την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, ως την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Δήμο Τριφυλίας, «συγκροτείται ομάδα εργασίας της διοργάνωσης: 1. Νικόλαος Φρούσος – αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού, με αρμοδιότητα εποπτείας & ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 2. Μαρία Παναγοπούλου – αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. 3. Γιώτα Ζερμπίνου – μέλος Τοπικού Συμβουλίου Φιλιατρών & πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου Φιλιατρών. 4. Φωτεινή Στυλιανού – α. προϊσταμένη της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. 5. Παρασκευή Παντελάκη – πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών 6. Αντώνης Δημητρόπουλος – πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Φιλιατρών. 7. Αθανάσιος Γκίνος – αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών. 8. Παναγιωτοπούλου Μαρία – ειδική συνεργάτις δημάρχου. 9. Ευθυμία Στριμπάκου – εθελόντρια. 10. Χριστίνα Σαρδέλη – εθελόντρια. 11. Παναγιώτης Λάλουσης – εθελοντής. Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Φρούσος, με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο Μαρία Παναγοπούλου. Επί των οικονομικών αρμόδια ορίζεται η κα Φωτεινή Στυλιανού, η οποία φέρει τα θέματα προς συζήτηση και έγκριση στο Δ.Σ. του ν.π.

Η Ομάδα Εργασίας της διοργάνωσης διατυπώνει απόψεις, εκτιμήσεις και προτάσεις για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού, την ανάπτυξή του, την προβολή του κ.ά., τις οποίες καταθέτει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Τα μέλη της συμβάλλουν, όπου τους ζητηθεί και μπορούν, στις οργανωτικές προσπάθειες για την υλοποίηση του προγράμματος και των στόχων του καρναβαλιού.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με το πέρας της καρναβαλικής περιόδου, με τη συγκέντρωση, ορθή διαχείριση, διαφύλαξη και αποθήκευση του καρναβαλικού υλικού.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται και εργάζονται αμισθί και συνεπώς η λειτουργία της Ομάδας δε βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ούτε της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.

Οι δαπάνες διοργάνωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ., σύμφωνα με τις δραστηριότητές της, όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ σύστασής της».