Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας: Βεβαιώθηκαν 10.153 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. το 2022

Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας: Βεβαιώθηκαν 10.153 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. το 2022

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, κατά το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών πολιτών οι εξής δράσεις από τα αρμόδια τμήματα:

Α. Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης
Δέχθηκε 2.961 τηλεφωνικές καταγγελίες – αιτήματα πολιτών – διαβιβάσεις Ε.ΣΥ.Κ., όπου πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχοι έλεγχοι από την Υπηρεσία ή διαβιβάστηκαν στις καθ’ ύλην  αρμόδιες Υπηρεσίες.

Διενήργησε 365 κατ’ οίκον επισκέψεις και  πραγματοποίησε 398 θεωρήσεις γνησίου της υπογραφής για δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να μετακινηθούν.

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής έγινε εκπαίδευση συνολικά σε 660 μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (18 Δημοτικά Σχολεία της πόλης).

Παρείχε σε 68 περιπτώσεις συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες (Τεχνική Υπηρεσία, Γεωτεχνικών, Απορριμμάτων και Οχημάτων, Πρόνοια) του Δήμου. Συμμετείχε σε 16 δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Διενέργησε 36 αυτοψίες σχετικά με εγκαταλελειμμένα οχήματα. Εκτέλεσε 115 περιπολίες (πρωινές και απογευματινές) στις Δημοτικές Κοινότητες για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και τάξης στους κατοίκους αυτών.

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι αφορούν όλες τις ασκούμενες από τη Δημοτική Αστυνομία αρμοδιότητες. Ειδικότερα διενεργήθηκαν: Καθημερινοί έλεγχοι βασικών οδών της πόλης από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και έλεγχοι μετά από καταγγελίες πολιτών. Βεβαιώθηκαν συνολικά 10.153 παραβάσεις του ΚΟΚ.

210 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί καθαριότητας και περιβάλλοντος. Έγιναν συστάσεις και στις περιπτώσεις που δε συμμορφώθηκαν βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις περί κανονισμού καθαριότητας.

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σχετικά με τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, συντάχθηκαν 800 εκθέσεις αυτοψίας περί χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, καθώς και περί τελών καθαριότητας και φωτισμού.

202 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς. Έγιναν συστάσεις και στις περιπτώσεις που δε συμμορφώθηκαν συντάχθηκαν 5 πράξεις βεβαίωσης προστίμων. 106 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις.

Διενεργήθηκαν 65 αυτοψίες για παραχώρηση πρόσθετου κοινοχρήστου χώρου σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Β. Ενιαίο Συντονιστικό  Κέντρο (Ε.ΣΥ.Κ.)
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας-Ενεργειών Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, δέχθηκε 3.351 τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών, εκ των οποίων οι 2.623 διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης και 728 στην ΕΛ.ΑΣ. Οι 2.196 αφορούσαν παραβάσεις ΚΟΚ, 36 εγκαταλελειμμένα οχήματα, 202 τήρηση των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και 917 λοιπών περιπτώσεων.

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 410 κοινές δράσεις, ήτοι 49 εποχούμενες περιπολίες με το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας για την εξάλειψη της αντικοινωνικής στάθμευσης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Επιπλέον, 106 πεζές περιπολίες εντός πόλεως από κοινού με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, 106 κλιμάκια ελέγχου στην υπαίθρια αγορά στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο και στην Κεντρική Λαϊκή Αγορά, με αντικείμενο την αστυνόμευση και την καταπολέμηση του παραεμπορίου και, τέλος, 149 κοινές δράσεις περιπολίας σε τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας.    

Γ. Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων
Έγιναν 1.550 επιδόσεις εγγράφων του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και άλλων Δημοτικών και Δημοσίων Αρχών. 100 Βεβαιώσεις εγκατάστασης ΚΥΕ. 200 έλεγχοι πιστοποιήσεων ΚΥΕ. 15 άδειες υπαίθριου εμπορίου: Xειροτέχνες. 45 άδειες κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων. 12 περιπτώσεις επιβολής  κυρώσεων  (πρόστιμα – σφραγίσεις). 30 παρατάσεις ωραρίου μουσικής σε ΚΥΕ.

Άδειες παραγωγών λαϊκής: Η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στην Περιφέρεια (Ν 4849/2021 και Ν 4933/2022).