Επανεκτίμηση σε όλες τις Κοινότητες ζητά η Δημοτική Αρχή

Επανεκτίμηση σε όλες τις  Κοινότητες ζητά η Δημοτική Αρχή

Το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Καλαμάτας μέχρι πρότινος απασχολούσε μόνο όσον αφορά στον καθορισμό τιμών ζώνης στην κοινότητα της Μικρής Μαντίνειας.

Στην αυριανή συνεδρίαση, όμως, του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής υπάρχει συνολική πρόταση για μείωση των αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες περιοχές του Δήμου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, σε έγγραφό του με θέμα “Δυνατότητα υποβολής γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων”, το υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε στο Δήμο, μέσω του Δημοτικού Συμβούλιου, τη δυνατότητα να υποβάλει έως τις 20/1/2023 γνώμη για τις τιμές ζώνης της χωρικής του αρμοδιότητας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Καλαμάτας διαβίβασε την επιστολή του υπουργείου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να συμμετέχουν στην υποβολή γνώμης επί των αντικειμενικών αξιών, όπως και έπραξαν. Με απόφαση του δημάρχου δε, συστήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Παρακάτω αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Δημοτικών Ενοτήτων Καλαμάτας, τα οποία στοιχειοθετούν την τελική πρόταση για τις αντικειμενικές αξίες:

Ορεινές- Μειονεκτικές περιοχές
-Στασιμότητα αναπτυξιακού χαρακτήρα, έλλειψη τουριστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος.

-Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2021, οι παραπάνω περιοχές παρουσιάζουν ραγδαία μείωση του μόνιμου πληθυσμού τους με κύριο στοιχείο τη γήρανση του εναπομείναντος πληθυσμού, που κατά βάση απασχολείται στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην περαιτέρω ερημοποίησή τους.

-Παρατηρείται έλλειψη συμβολαιογραφικών πράξεων των αγοραπωλησιών των ακινήτων.

Παραθαλάσσιες περιοχές
Οι ρυθμοί ανάπτυξης των παραπάνω περιοχών και το ΑΕΠ της περιοχής δεν είναι ανάλογα με την αντικειμενική αξία των ακινήτων.

-Παρατηρείται αργός ρυθμός επενδύσεων δεδομένων των εκκρεμοτήτων του

πολεοδομικού σχεδιασμού.

Πεδινές – Ημιορεινές περιοχές
-Βασικό χαρακτηριστικό των παραπάνω περιοχών είναι το μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από ιδιωτική πρωτοβουλία των γηγενών, με κύριο στόχο των επαναπατρισμό τους.

Περιαστικές περιοχές
-Ύπαρξη βιολογικού καθαρισμού, βαλτώδης περιοχή και δραστηριοποίηση

βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων (Ασπρόχωμα-Αντικάλαμος).

-Υποτυπώδες επιχειρηματικό και τουριστικό ενδιαφέρον λόγω εγγύτητας με το αστικό κέντρο (πόλη της Καλαμάτας).

-Δυσκολία πρόσβασης (Μεδινά – Περιβολάκια).

-Χαρακτηριστικά ημιορεινής περιοχής (Λέικα).

Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας
-Βασικό χαρακτηριστικό της πόλης της Καλαμάτας είναι ότι δεν παρουσιάζεται ανάλογη αύξηση του ΑΕΠ ως απόρροια της πανδημικής και ενεργειακής κρίσης, σε σχέση με τη βελτίωση των υποδομών και, ως εκ τούτου, προτείνεται οι αντικειμενικές αξίες να παραμείνουν στα επίπεδα του 2018.

Α.Π.