Αρχαία Υπαπαντής: Εγκρίθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανασκαφές

Αρχαία Υπαπαντής: Εγκρίθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανασκαφές

Τη διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας», σύμφωνα με την εισήγηση, ενέκρινε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, για την εκτέλεση των εργασιών της ανασκαφικής έρευνας επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, μεταξύ των οδών Ιωσήφ Ανδρούσης και Φάριος, για την οποία απαιτείται εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης, αποφασίστηκε:

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη μεταξύ των οδών Ιωσήφ Ανδρούσης και Φάριος, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν είναι εφικτό. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην οδό Υπαπαντής μεταξύ των οδών Μητροπ. Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη.

Αμφίδρομη κυκλοφορία και απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Μητροπολίτου Μελετίου μεταξύ των οδών Υπαπαντής και Φάριος/Φαρών.

Αμφίδρομη κυκλοφορία και απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Φάριος μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη.

Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται στους τρεις (3) μήνες.

Επίσης, αποφασίστηκε η προτεινόμενη τροποποίηση της διαδρομής των αστικών λεωφορείων, ώστε να χρησιμοποιούν τη διαδρομή 23ης Μαρτίου – Σταδίου – Μαυρομιχάλη (με προσωρινή στάση στην 23ης Μαρτίου πριν από τον κυκλικό κόμβο).