Ενημέρωση για πλατεία Γαργαλιάνων έπειτα από αίτημα 18 συμβούλων

Ενημέρωση για πλατεία Γαργαλιάνων έπειτα από αίτημα 18 συμβούλων

Η Απόφαση 19 (Πρακτικό 10/19-12-2022) της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας κατά απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία είχε κριθεί ως νόμιμη η απόφαση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2021 με εγγραφή ιδίων πόρων στο έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων, παρότι το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας είχε αποφασίσει αρνητικά, θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας τη Δευτέρα ύστερα από αίτηση 18 δημοτικών συμβούλων.

Η αίτηση των δημοτικών συμβούλων κατατέθηκε στις 15 Φεβρουαρίου και σε αυτή αναγράφεται: «Κύριε πρόεδρε, οι κάτωθι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι αιτούμεθα όπως στην επόμενη (4η συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, ή σε άλλη συνεδρίαση εντός της επόμενης εβδομάδος, εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και τεθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης η υπ’ αριθ. 19/Πρακτικό 10/19-12-2022 Απόφαση της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006, που αφορά στην ανάπλαση της πλατείας των Γαργαλιάνων.

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της σχετικής απόφασης της Β’ Ειδικής Επιτροπής. Επιβαλλόμενες και Απορρέουσες Υποχρεώσεις του Δήμου, μετά την υπόψη απόφαση. Το τελικό κείμενο της απόφασης του Δ.Σ. θα διαμορφωθεί μετά το πέρας της συζήτησης του θέματος.

Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι: Ανδρινόπουλος Ευστάθιος, Αδρακτάς Ιωάννης, Αλευράς Παναγιώτης, Αλεξοπούλου Σταματία, Αντωνόπουλος Θεόδωρος, Δριμής Δημήτριος, Κατσίβελας Παναγιώτης, Καμπύλη – Ανδρινοπούλου Μαγδαληνή, Κατσούλας Ιωάννης, Καναλουπίτης Χαράλαμπος, Κοροβίλας Αγγελής, Κουκούμης Σαράντος, Μερκούρης Ιωάννης, Παναγιωτοπούλου Χάιδω, Πανουσιοπούλου Μαρία, Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Τσακανίκας Γεώργιος, Τσαφαράς Παναγιώτης».

Όπως έχουμε αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ για το θέμα, η Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 έκρινε ως παράνομη την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού και αποδέχεται – συμφωνεί με την απόφαση 160/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, δηλαδή την εναλλακτική πρόταση παρατάξεων της αντιπολίτευσης για μη εγγραφή του ποσού των 219.232 ευρώ ιδίων πόρων που εισήγαγε η Δημοτική Αρχή με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προφανώς συνακόλουθα, εκτιμάται, είναι «στον αέρα» και άκυρες, ως παράνομες, όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την πλατεία των Γαργαλιάνων…

Του Ηλία Γιαννόπουλου