Εργασίες της ΔΕΥΑΚ επί της Νέας Εισόδου

Εργασίες της ΔΕΥΑΚ  επί της Νέας Εισόδου

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας ανακοινώθηκε  ότι στο πλαίσιο υλοποίησης μικροεπεκτάσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, θα εκτελεστούν εργασίες επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (Νέα Είσοδος), στο ρεύμα εξόδου και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στην περιοχή έναντι του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας.

Για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, στο παραπάνω τμήμα η διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου θα γίνεται από την αριστερή λωρίδα.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.