Φιλιατρινό Φράγμα: Ανατέθηκε η εκτίμηση για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των δικτύων

Φιλιατρινό Φράγμα: Ανατέθηκε η εκτίμηση για τις  αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των δικτύων

Το έργο εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικείμενων τους, των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού», ανέθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το έργο ανατέθηκε σε πιστοποιημένο εκτιμητή του υπουργείου Οικονομικών και το κόστος ανέρχεται σε 35.960 ευρώ. Η εκτίμηση αφορά συνολική έκταση 391.776,43 μ.

Το έργο του εκτιμητή αφορά στη σύνταξη έκθεσης που θα περιλαμβάνει τα εξής:

-Εκτίμηση του απαλλοτριούμενου ακινήτου για κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου αυτοτελώς, όπως εδαφική έκταση, λοιπές ουσιώδεις κτηριακές ή παραγωγικές εγκαταστάσεις και επικείμενα του ακινήτου (δέντρα, φυτείες, περιφράξεις κ.λπ.)

-Εκτίμηση περί της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτησιών

-Εκτίμηση της τυχόν απομείωσης της αξίας των τμημάτων του απαλλοτριούμενου ακινήτου που απομένουν μετά την απαλλοτρίωση, αν αιτηθεί από το φερόμενο ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου, για όσες ιδιοκτησίες το αιτηθούν

Οι εκτιμήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 78 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.