Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης για τη διαρροή νερού στο Κάστρο Καλαμάτας

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης για τη διαρροή  νερού στο Κάστρο Καλαμάτας

Απάντηση για τη διαρροή νερού στο Κάστρο Καλαμάτας δίνει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης & Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας.

Στην απάντηση αναγνωρίζεται ότι υπάρχει διαρροή, και μάλιστα πέραν της εικοσαετίας, αλλά σημειώνεται ότι δεν προέκυψε ταύτιση των υδάτων της με αυτών της δεξαμενής. Περαιτέρω, ζητείται η συνδρομή της ΔΕΥΑΚ, του Δήμου και του υπουργείου Πολιτισμού για επίλυση του προβλήματος.

Αναλυτικά από το Σύνδεσμο σημειώνεται: «Σχετικώς με τα αναγραφόμενα στον Τύπο περί διαρροών στο Κάστρο Καλαμάτας, διαρροές οι οποίες πράγματι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν πέραν της εικοσαετίας, η αντίδρασή μας ήταν άμεση, σε επιτόπια αυτοψία με τον προϊστάμενο κ. Μπελόγιαννη, παρόντος και του κ. Αντωνόπουλου, αλλά δεν διεπιστώθη κάτι το εμφανές.

Σε δύο αναλύσεις των υδάτων από ΔΕΥΑΚ και EUROFINS AE, συνεργαζόμενη εταιρεία, δεν προέκυψε ταύτιση των υδάτων της διαρροής με αυτών της δεξαμενής.

Κατόπιν, όμως, αυτού, δι’ εγγράφου μας ζητείται η συνδρομή της ΔΕΥΑΚ και του Δήμου, καθότι ο Σύνδεσμος δε διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, και παράλληλα του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συντονισθεί η προσπάθεια επιλύσεως του προβλήματος».