Όλα την τελευταία στιγμή

Όλα την τελευταία στιγμή

Πάντα της τελευταίας στιγμής είμαστε κι αυτό, δυστυχώς, δε θα αλλάξει ποτέ. «Ευπρεπισμός» στην πλατεία Υπαπαντής στο παρά πέντε για το σημερινό εορτασμό. Τσιμέντα έπεσαν προχθές, με αποτέλεσμα ακόμα και χθες σε ορισμένα σημεία να μην έχουν στεγνώσει.

Το θέμα είναι να μην «υπολογίζουμε» μόνο τους επισήμους που θα έρθουν σήμερα, αλλά και τον απλό κόσμο που κατά εκατοντάδες αυτές τις ημέρες μεταβαίνει στο ναό για να προσκυνήσει την εικόνα.

Σκεφτείτε μόνο τον κόσμο που έρχεται από άλλες περιοχές για να επισκεφθεί την Υπαπαντή, τι εικόνα αποκομίζει…
Β.Β.