Παράταση έως τέλος Μαρτίου για συντήρηση σε Μεσσήνη – Ριζόμυλο και Τζάνε – Καλαμάκι

Παράταση έως τέλος Μαρτίου για συντήρηση σε Μεσσήνη – Ριζόμυλο και Τζάνε – Καλαμάκι

Παράταση έως τέλος Μαρτίου δόθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του έργου «Συντήρηση- βελτίωση 82ης εθνικής οδού, τμήμα Μεσσήνη- Ριζόμυλος και 9η επ. οδού, τμήμα Τζάνε- Πεταλίδι-Καλαμάκι», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Κορινθιακή Τεχνική Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε.» με έκπτωση 40%, ενώ η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Εργασίες
Η εργολαβία περιλαμβάνει τη βελτίωση – συντήρηση της 82ης εθνικής οδού στο τμήμα Μεσσήνη-Ριζόμυλος και της 9ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Τζάνε-Καλαμάκι.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις που γίνονται είναι διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα αφού προηγηθεί φρεζάρισμα όπου απαιτείται για να μην ανέβει το υψόμετρο του δρόμου. Σε τμήματα όπου υπάρχει τάπητας σε καλή κατάσταση δε θα γίνουν εργασίες.

Σε τμήματα που αντιστοιχούν σε στροφή θα γίνει διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης.

Αρχή εκτέλεσης εργασιών ήταν ο Ριζόμυλος, με κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό 90% περίπου του συμβατικού αντικειμένου.

Έχει γίνει φρεζάρισμα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα σε δύο τμήματα, συνολικού περίπου μήκους 1.087 μ. και 1.293 μέτρων αντίστοιχα, με κατεύθυνση από Ριζόμυλο έως Μεσσήνη.

Απομένει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση).

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου από τα τέλη Νοεμβρίου με αίτησή της ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης επιμετρήσεων, όπως και η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για τακτοποίηση ποσοτήτων.

Της Βίκυς Βετουλάκη