Αυξάνεται συνεχώς η οικοδομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αυξάνεται συνεχώς η οικοδομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Δεκέμβριο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στις άδειες για ιδιωτικές οικοδομές

Αυξητικές είναι οι τάσεις της οικοδομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Δεκέμβριο του 2022, αλλά και για ολόκληρο το 2022.

Η αύξηση που καταγράφεται στην Περιφέρειά μας είναι μεγαλύτερη το Δεκέμβριο σε σύγκριση με το σύνολο της χρονιάς, ενώ μετά τα νησιά και τη Δυτική Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση μαζί με τη Δυτική Μακεδονία.

Κυρίαρχη είναι η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό και σε αριθμό έκδοσης οικοδομικών αδειών και σε τετραγωνικά μέτρα και όγκο.

Συνολική εικόνα χώρας

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), κατά το Δεκέμβριο του 2022, στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.519 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 679.882 m2 επιφάνειας και 3.334.004 m3 όγκου.

Καταγράφηκε αύξηση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 32,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά το Δεκέμβριο του 2022 ανήλθαν σε 2.494, που αντιστοιχούν σε 671.301 m2 επιφάνειας και 3.271.738 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 33,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το Δεκέμβριο, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 25, που αντιστοιχούν σε 8.581 m2

επιφάνειας και 62.266 m3 όγκου.

Όλο το 2022 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 25.165 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.560.898 m2 επιφάνειας και 25.139.489 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,9% στον όγκο.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το Δεκέμβριο 2022 ανήλθε σε έκδοση 189 οικοδομικών αδειών, έναντι 156 το Δεκέμβριο του 2021 και η αύξηση είναι 21,2%. Αντίστοιχα για το μήνα αυτό του 2022 η επιφάνεια σε τ.μ. ανήλθε σε 29.582 και ο όγκος σε 120.684 m3, ενώ το 2021 σε 23.898 τ.μ. (μεταβολή 23,8%) και ο όγκος σε 97.825 m3 (μεταβολή 23,4%).

Από αυτά τα στοιχεία, το Δεκέμβριο του 2022 ο αριθμός των αδειών για ιδιωτικές οικοδομές ήταν 189, ενώ η μεταβολή σε σύγκριση με το 2021 έφτασε το 23,5%. Η επιφάνεια ήταν 29.582 τ.μ. και η μεταβολή έφτασε το 32,7 %, ενώ ο όγκος ήταν 120.684 m3 και η μεταβολή 29,9%.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του 2022 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκδόθηκαν 2.007 οικοδομικές άδειες (1.917 το 2021), καταγράφοντας αύξηση από την προηγούμενη χρονιά  4,7%.

Αντίστοιχα για το 2022 η επιφάνεια σε τ.μ. ανήλθε σε 299.816 και ο όγκος σε 1.263.122 m3, ενώ το 2021 σε 388.846τ.μ. (μεταβολή -22,9%) και ο όγκος σε 1.827.42 m3 (μεταβολή -30,9%) αντίστοιχα.

Για το 2022 οι 1.991 άδειες που εκδόθηκαν αφορούν ιδιωτικές οικοδομές (1.896 το 2021, μεταβολή 5%) και αντιστοιχούν σε επιφάνεια 298.557 τ.μ. (355.409 τ.μ. το 2021, μεταβολή -16,0%) και σε όγκο 1.257.282 m3 (1.555.173 m3 το 2021, μεταβολή -19,2%).

Της Βίκυς Βετουλάκη