Εκπαιδευτικό σεμινάριο για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και τους φροντιστές τους στην Καλαμάτα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και τους φροντιστές τους στην Καλαμάτα

Την Παρασκευή και το Σάββατο στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας

Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και τους φροντιστές τους, το οποίο υλοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη σε τρεις πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα σε Καλαμάτα, Σπάρτη και Τρίπολη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στην Καλαμάτα

Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλάμβανε τις επιστημονικές διημερίδες στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη και την Τρίπολη, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, ενώ το δεύτερο μέρος αφορά στα διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και τους φροντιστές τους, τα οποία ξεκινούν με το διήμερο σεμινάριο για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τους φροντιστές τους στην Καλαμάτα.

Σκοπός της δράσης είναι, αφενός, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τη «σιωπηλή πανδημία» του σύγχρονου κόσμου, το σακχαρώδη διαβήτη και, αφετέρου, η ποιοτική εκπαίδευση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2, αλλά και των οικογενειών τους, με στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, την πρόληψη των επιπλοκών του και την ταυτόχρονη ενδυνάμωση και υποστήριξη των πασχόντων και των οικογενειών τους.

Διήμερο

Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τους φροντιστές τους, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου και το Σάββατο 1η Απριλίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ιστορικό Δημαρχείο, επί της οδού Αριστομένους.

Οι ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου έχουν ως εξής:

•Παρασκευή 31 Μαρτίου, από τις 5.00 έως τις 9.30 μ.μ.

•Σάββατο 1 Απριλίου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πλαισιώνουν αξιόλογοι και εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι θα αναπτύξουν μία σειρά θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη στην καθημερινότητά τους, ενώ η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω πρωτότυπων εργαλείων, δηλαδή με τη χρήση εκπαιδευτικών χαρτών για το διαβήτη.