Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «e-Business and Digital Marketing»

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «e-Business and Digital Marketing»

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Κολλέγιο Rene Descartes, αποκλειστικό εκπρόσωπο του Κρατικού Γαλλικού Πανεπιστημίου CNAM στην Ελλάδα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «e-Business and Digital Marketing».

Σκοπός του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους μελλοντικούς διευθυντές να εργαστούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω της απόκτησης γνώσεων στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, πωλήσεων και ψηφιακών μέσων μεταξύ άλλων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών τετραετούς φοίτησης, με καλή γνώση της αγγλικής και οι οποίοι επιθυμούν να ανελιχθούν στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Απευθύνεται, επίσης, σε υφιστάμενα στελέχη και νέους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να πρωταγωνιστήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους.

Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «e-Business and Digital Marketing» διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε δεκατρείς ενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 15 μήνες (350 ώρες). Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18.00 -21.00) εξ αποστάσεως. Επίσης, μια Παρασκευή (18.00-21.00) και ένα Σάββατο το μήνα (9.00 -15.00) η παρακολούθηση θα γίνεται στην αίθουσα.

H έναρξη του προγράμματος θα γίνει την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο CNAM. Ο τίτλος σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το κόστος του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ, μέσω της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρείες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων | 27210 24174 | coordinator@messinianchamber.gr

Επιμελητήριο Μεσσηνίας | 27210 62200 | info@mcci.gr

Κολλέγιο Rene Descartes | 21036 44422 | info@cnam.gr