Εργασία πολιτών τρίτων χωρών και στον τουρισμό

Εργασία πολιτών τρίτων  χωρών και στον τουρισμό

Και ο τομέας του τουρισμού προστέθηκε στους τομείς απασχόλησης στους οποίους επιτρέπεται η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών με ειδικές ρυθμίσεις.

Ήδη, η κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ασύλου και Μετανάστευσης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην ΚΥΑ, με τίτλο «Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία», ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης, όπου εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία, συμπληρώθηκε με τον κλάδο του τουρισμού.

Με νεότερη ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί θα καθορισθεί ο αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν.