Η ΤΕΜΕΣ στο επενδυτικό σχήμα στο οποίο παραχωρήθηκε η μαρίνα Πύλου

Η ΤΕΜΕΣ στο επενδυτικό σχήμα στο οποίο παραχωρήθηκε η μαρίνα Πύλου

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ

Το σχήμα που αποτελείται από τις εταιρείες D Marinas Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΤΕΜΕΣ), ως προτιμητέο επενδυτή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου για 40 έτη, ανακήρυξε χθες το ΤΑΙΠΕΔ.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Η συνολική αξία της συμφωνίας για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει εφάπαξ καταβλητέο ποσό 550.000 ευρώ κατά την έναρξη της παραχώρησης συν ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της.

Eκτιμάται ότι ο νέος παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει τα επόμενα έτη επενδύσεις της τάξεως των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και της επιχειρησιακής ικανότητας της μαρίνας Πύλου.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, ενώ τα κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η μαρίνα βρίσκεται στο κεντρικό και βορειανατολικό τμήμα της παραλιακής ζώνης της Πύλου, με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 130 τουριστικών σκαφών με μήκος από οκτώ (8) έως 30 μέτρα.

Υπενθυμίζουμε ότι δύο ήταν οι δεσμευτικές προσφορές για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου για 40 χρόνια τις οποίες παρέλαβε στο τέλος του περασμένου Νοεμβρίου το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου.