Ταμείο Ανάκαμψης: 3,2 εκ. ευρώ στους Δήμους Τριφυλίας και Πύλου-Νέστορος

Ταμείο Ανάκαμψης: 3,2 εκ. ευρώ στους Δήμους  Τριφυλίας και Πύλου-Νέστορος

-Από το πρόγραμμα βελτίωσης ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο

Νέα ένταξη έργων 76 Δήμων της χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό 161.032.998,59 ευρώ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έγινε με ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα έργα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας» με 2.000.000 ευρώ και «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Πύλου – Νέστορος» με 1.240.000 ευρώ.

Στην απόφαση αναγράφεται για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας»: «Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:

Υποέργο 1 “Αστικη αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας” (2.589.230,48 ευρώ). Ωστόσο, λανθασμένα αναγράφεται το συγκεκριμένο ποσό, διότι ύστερα από έγγραφο του ΥΠΕΣ ελήφθη απόφαση τροποποίησης της πρότασης του Δήμου Τριφυλίας για το συγκεκριμένο έργο και τη μελέτη του με μειωμένο προϋπολογισμό κατά 700.000 ευρώ περίπου. Πλέον η τροποποιηθείσα πρόταση ως προς αυτό το έργο έχει προϋπολογισμό προϋπολογισμού 1.889.501,75 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Το έργο, όπως αναγράφεται στην απόφαση ένταξης, περιλαμβάνει αρχικά τον προσδιορισμό των αξόνων των οδών ανά σημείο και των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων, και στη συνέχεια τα ρειθροκράσπεδα στους δρόμους. Στους πεζόδρομους/πεζοδρόμια θα γίνει διάστρωση όδευσης τυφλών με έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου, ενώ θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ, με χρήση αποκλειστικά των ανωτέρω ειδικών τεμαχίων πλακών πεζοδρομίου.

Υποέργο 2 “Αστικη αναβάθμιση Φιλιατρών” (910.468,57 ευρώ). Περιλαμβάνει αναβάθμιση του αστικού ιστού των Φιλιατρών με πλήρη ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν στα πεζοδρόμια των κάτωθι οδών: Α) στην οδό Ι. Μεταξά (Δεκατεσσάρων), από τη βόρεια είσοδο (1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών) έως τη διασταύρωση με την οδό Μ. Αλεξάνδρου, Β) στην οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη διασταύρωση με την οδό Στρατηγού Δ. Σταυριανόπουλου, Γ) στην οδό Στρατηγού Δ. Σταυριανόπουλου έως τον Ι. Ναό Εισόδια της Θεοτόκου (Παναγία), Δ) στην οδό Φουρναράκη, από το Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο έως την πλατεία Καποδιστρίου».

Για τη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Πύλου – Νέστορος», με 1.240.000 ευρώ, στην απόφαση ένταξης αναγράφεται: «Η πράξη αφορά στη βελτίωση της ασφάλειας δημοτικών ή διαδημοτικών οδών στις περιοχές των Κοινοτήτων Μεθώνης, Χώρας και Πύλας, ήτοι της αποκατάστασης της λειτουργικότητάς τους, που αποτελεί βασική υποδομή για οποιαδήποτε ανθρωπογενή δραστηριότητα και προϋπόθεση για την ανάπτυξη των περιοχών.

Στα προς αποκατάσταση τμήματα των εν λόγω οδών παρουσιάζονται: ατέλειες πρότερων επεμβάσεων, αποσάθρωση του οδοστρώματος, αποκόλληση αδρανών και οπές διαφόρων μεγεθών και μορφής λεκανών, λείανση της επιφάνειας κύλισης άμεσα συνδεδεμένη με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος και εξογκώσεις της επιφάνειας υπό μορφή κυματώσεων, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα, αφού προκαλούν μείωση της επαφής του ελαστικού με το οδόστρωμα και συγχρόνως επιφέρουν σημαντική μείωση της άνεσης κατά την οδήγηση.

Οι ανωτέρω φθορές ευρίσκονται εντός αστικού περιβάλλοντος και εν γένει η ομαλότητα, επιπεδότητα και αισθητική του κυκλοφορούμενου δαπέδου δεν ανταποκρίνεται σε συνθήκες βάδισης και κυκλοφορίας οχημάτων.

Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας αφορά στην εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης ατόμων, δηλαδή μείωσης της αποσταθεροποίησης του βηματισμού και του κινδύνου πτώσεων, άνεση και ασφάλεια στην κυκλοφορία πεζών και εποχούμενων, αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του δαπέδου κυκλοφορίας και με κριτήρια το κυκλοφοριακό φόρτο, την έκταση, τη σοβαρότητα και, κυρίως, την επικινδυνότητα των βλαβών». Σημειώνεται πως το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο είχαν υπογραφεί ΚΥΑ με εντάξεις έργων Περιφερειών και δεκάδων Δήμων αντίστοιχα».

Του Ηλία Γιαννόπουλου