Θα καθαιρεθεί η παλιά γέφυρα στο ρέμα «Κερεζένια» απαντά ο Μορέας

Θα καθαιρεθεί η παλιά γέφυρα στο ρέμα «Κερεζένια» απαντά ο Μορέας

Καθαίρεση της παλιάς γέφυρας του ρέματος «Κερεζένια» στην οδό Λακωνικής, στο σημείο συνάντησης με την έξοδο του περιμετρικού δρόμου, προβλέπει η οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων του «Μορέα» για την  περιοχή της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο τμήμα που αφορά στα έργα διευθέτησης στα ρέματα «Κερεζένια» και «Πολιταίικα».

Μετά το χθεσινό μας δημοσίευμα, αλλά και τη συζήτηση του θέματος στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων, Ανδρέας Καραγιάννης, μας απέστειλε χθες τι προβλέπεται για το συγκεκριμένο σημείο.

Τι προβλέπεται
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρονται στο απόσπασμα της τεχνικής έκθεσης που μας απέστειλε, προβλέπονται και έργα εκβάθυνσης και διευθέτησης του ρέματος «Κερεζένια», από ανάντη της γέφυρας του «Μορέα» μέχρι και ανάντη του υφιστάμενου τεχνικού της παραλιακής οδού Ναυαρίνου, λίγο πριν από την εκβολή του στη θάλασσα.Παράλληλα, στο σημείο που είναι τώρα οι δύο γέφυρες (παλιά και νέα) προβλέπεται κατασκευή μιας λεκάνης συγκράτησης φερτών στο ρέμα «Κερεζένια», ανάντη του αυτοκινητόδρομου του «Μορέα».

Καθαίρεση παλιάς γέφυρας
Επίσης, προβλέπεται καθαίρεση της υφιστάμενης παλαιάς γέφυρας διέλευσης της οδού Λακωνικής από το ρέμα «Κερεζένια», που υπάρχει αμέσως κατάντη της γέφυρας του «Μορέα». Η γέφυρα προβλέπεται να καθαιρεθεί, χωρίς να αποκατασταθεί. Όμως, λόγω της μορφής του υδραυλικού έργου στη θέση αυτή (ανοικτή ορθογωνική διατομή σκυροδέματος), θα εξετασθεί η πρόβλεψη βάθρων, ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση πλάκας γέφυρας μελλοντικά.

Επίσης, προβλέπεται εκβάθυνση κάτω από τη γέφυρα 1.0 μέτρου και διευθέτηση του ρέματος με ορθογωνική διατομή, επομένως η προσωρινή εκσκαφή θα έχει βάθος 2.0 μέτρων.

Τέλος, η μελέτη αναφέρει πως πλησίον του ρέματος υπάρχουν δύο κτίσματα, τα οποία επίσης καθαιρούνται. Το πρώτο βρίσκεται στη δεξιά όχθη και πρόκειται για πρόχειρο κτίσμα με αγροτική χρήση. Το δεύτερο πρόκειται πιθανώς για αποθηκευτικό χώρο. Προτείνεται να γίνει αποκατάσταση και των δύο κτισμάτων σε κατάλληλη θέση.

Της Βίκυς Βετουλάκη