Δίκτυο αποχέτευσης: Εξασφάλιση 4,5 εκ ευρώ για Άρι, Άμμο και Μικρομάνη

Δίκτυο αποχέτευσης: Εξασφάλιση 4,5 εκ ευρώ για Άρι, Άμμο και Μικρομάνη

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής εξασφάλισε η ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Πρόκειται για το «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος, Άμμου και Μικρομάνης», προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ, που διεκδικήθηκε από τη Δημοτική Αρχή και εντάθηκε προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).».

Το έργο αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των Τοπικών Κοινοτήτων Άριος, Άμμου και Μικρομάνης και των κεντρικών αγωγών μεταφοράς από τις τρεις προαναφερθείσες κοινότητες έως τους υφιστάμενους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων, που προσάγουν τα ακάθαρτα στην ΕΕΛ Καλαμάτας.

Παράλληλα, όπως τόνισε εμφανώς ικανοποιημένος από τη θετική εξέλιξη ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την υλοποίηση του εν λόγω έργου, ανοίγει ο δρόμος για το επόμενο στάδιο, που αφορά στην κατασκευή δικτύου εξυπηρέτησης περιοχών όπως το Αριοχώρι, τα Αλώνια, το Πλατύ και εν συνεχεία της περιοχής των Αρφαρών.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, τους τελευταίους μήνες, με σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχει επιτύχει εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων σπουδαίων έργων υποδομών, που αγγίζουν συνολικά τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά στο έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος, Άμμου και Μικρομάνης», ξεκινά από τον πλέον απομακρυσμένο από την ΕΕΛ οικισμό του Άμμου.

Ο κεντρικός συλλεκτήρας, ακολουθώντας νοτιοανατολική κατεύθυνση, τοποθετείται σε υφιστάμενες οδούς εντός των ορίων των οικιστικών ζωνών Άμμου και Άριος και παραλαμβάνει τα λύματα των δύο οικισμών. Στο τμήμα αυτό ο κεντρικός συλλεκτήρας παραλαμβάνει τα λύματα μέσω των δευτερευόντων αγωγών ή και με απευθείας συνδέσεις.

Στη συνέχεια ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός είναι αγωγός μεταφοράς, τοποθετείται σε υφιστάμενους δρόμους και ακολουθώντας νοτιοανατολική πορεία παραλαμβάνει τα λύματα της Μικρομάνης.

Τέλος, στρέφεται προς νότο και καταλήγει στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) της Μεσσήνης.

Για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης των τριών τοπικών Κοινοτήτων θα κατασκευαστούν συνολικά 26.360 μέτρα δικτύων.

Για την ορθή λειτουργία του έργου πλέον των δικτύων συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν έξι αντλιοστάσια. Το κεντρικό αντλιοστάσιο για το σύνολο των λυμάτων των οικισμών Άριος και Άμμου (Α/Σ Α1), το Α/Σ Μικρομάνης για το σύνολο των λυμάτων της Μικρομάνης και τέσσερα μικρότερα που καλύπτουν τμήματα του δικτύου των λυμάτων του Άριος και του Άμμου (Α/Σ Άρι 1, Α/Σ Άρι 2, Α/Σ Άμμου 1 και Α/Σ Αμμου2).

Όλα τα αντλιοστάσια θα είναι υπόγεια και προβλέπεται να τοποθετηθούν σε δρόμους, έχουν παρόμοια διάταξη, ορθογωνική μορφή αλλά διαφορετικές διαστάσεις, που εξαρτώνται από τη στάθμη των αγωγών συμβολής και τον αναγκαίο όγκο ρύθμισης.

Τέλος, για να είναι πλήρως λειτουργικό το έργο θα κατασκευαστούν και όλες οι ιδιωτικές συνδέσεις. Το σύνολο των προβλεπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων εκτιμήθηκε από τον αριθμό των κατοικιών της πλέον πρόσφατης απογραφής, ίσο με 1.060. Αναλυτικά οι ιδιωτικές συνδέσεις ανά οικισμό θα είναι: 1. Τοπική Κοινότητα Άριος 620 συνδέσεις. 2. Τοπική Κοινότητα Άμμου 140 συνδέσεις. 3. Τοπική Κοινότητα Μικρομάνης 300 συνδέσεις.

Όπου είναι εφικτό, ο αγωγός οικιακής σύνδεσης θα εκβάλλει σε φρεάτιο επίσκεψης του δικτύου ακαθάρτων. Στις λοιπές θέσεις θα συνδέεται με τον αγωγό ακαθάρτων. Οι συνδέσεις των σωλήνων των ιδιωτικών συνδέσεων με τους αγωγούς ακαθάρτων θα είναι απόλυτα στεγανές με τη χρησιμοποίηση σαμαριών μηχανικής σύσφιξης.