Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας  για Ψηφιακό Μετασχηματισμό  και Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνουν αύριο Τετάρτη, 5 Απριλίου, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με θέμα: Δέσμη Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και Δέσμη Δράσεων: «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 7.00 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και κατά τη διάρκειά της θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των δράσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους.