Μέσα στα νερά ο ιμάντας αποσκευών του αεροδρομίου Καλαμάτας

Μέσα στα νερά ο ιμάντας  αποσκευών του αεροδρομίου Καλαμάτας

Ελπίζουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, να προχωρήσουν τα έργα στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, διότι, δυστυχώς, για άλλη μια τουριστική περίοδο φέτος η κατάσταση των υποδομών είναι – τουλάχιστον – δυσφημιστική για τη Μεσσηνία και τη χώρα μας γενικότερα.

Ακόμα και βασικά θέματα δεν είναι αυτονόητα.

Τις ημέρες του Πάσχα, όσοι ταξίδεψαν, είδαν τις αποσκευές τους στα νερά της βροχής.

Ο ιμάντας για τις αποσκευές, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, γεμίζει νερά από τη βροχή και οι υπάλληλοι του αεροδρομίου κάνουν προσπάθειες για να εναποθέτουν τις αποσκευές στα στεγνά μέρη του.

Κι αυτή την εικόνα την αντικρίζουν όλο και περισσότεροι ξένοι τουρίστες που φτάνουν στο αεροδρόμιο Καλαμάτας.
Β.Β.