Μιναγιώτικο φράγμα: Παραδόθηκαν οι πίνακες για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Μιναγιώτικο φράγμα: Παραδόθηκαν οι πίνακες για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Οι κτηματολογικοί πίνακες και τα κτηματολογικά διαγράμματα που αφορούν στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τις ανάγκες κατασκευής του Μιναγιώτικου φράγματος και του δικτύου άρδευσης, παραδόθηκαν από τον ανάδοχο του έργου.

Από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίθηκαν τα παραδοτέα της σύμβασης που έχει υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία «ΜΑΠ Μελετητική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», για τη σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και των πινάκων παρακαταθέσεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης Μεσσηνίας».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου, «συντρέχει άμεση ανάγκη να κηρυχθεί η εν λόγω αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς η κατασκευή του έργου και οι αποζημιώσεις των δικαιούχων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν εντός των ασφυκτικών χρονικών περιορισμών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι ιδιαίτερα εμπροστοβαρές πρόγραμμα, ενώ τυχόν καθυστερήσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίηση του έργου, την απορρόφηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων ή ακόμα και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού σε περίπτωση αδυναμίας, έγκαιρης απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων».

Στις 12 Απριλίου η εταιρεία κατέθεσε την τεχνική έκθεση, τη γενική οριζοντιογραφία, τον κτηματολογικό πίνακα και τα κτηματολογικά διαγράμματα που αφορούν στις εκτάσεις που απαιτούνται να απαλλοτριωθούν για τις ανάγκες κατασκευής του έργου και τώρα με την απόφαση του υπουργείου προχώρησε η έγκρισή τους.

Β.Β.