Πρόταση Κοινότητας Γαργαλιάνων για παιδική χαρά στην “Αποθήκη 186”

Πρόταση Κοινότητας Γαργαλιάνων για παιδική χαρά στην “Αποθήκη 186”

Πρόταση του Συμβουλίου Κοινότητας Γαργαλιάνων για κατασκευή παιδικής χαράς στο χώρο έξω από την “Αποθήκη 186” του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη με αριθ. 3/2023 απόφαση του Σ.Κ. Γαργαλιάνων, με θέμα «Περί υποβολής πρότασης για κατασκευή παιδικής χαράς στον χώρο έξω από την “Αποθήκη 186”», αναγράφεται ότι ο πρόεδρος είπε στα μέλη του συμβουλίου πως «στο χώρο έξω από την “Αποθήκη 186” θα μπορούσε να κατασκευαστεί μια σύγχρονη και ασφαλής παιδική χαρά που λείπει από την πόλη μας. Προτείνω να υποβάλλουμε σχετική πρόταση».

Παίρνοντας το λόγο η Παναγιώτα Λάππα ανέφερε: «Λόγω του ότι στην πόλη μας δεν υπάρχει ένας χώρος – παιδική χαρά, ο οποίος να πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τα παιδιά, όποτε να εφησυχάζονται και οι γονείς, συμφωνούμε και ψηφίζουμε την πρόταση για την κατασκευή της και ευελπιστούμε στη σωστή ολοκλήρωσή της. Επίσης, καλό θα ήταν να κλειδώνει τις βραδινές ώρες για την αποφυγή βανδαλισμών».

Ακολούθως ο κ. Αγγελόπουλος σημείωσε: «Μετά και την τοποθέτηση της κας Λάππα με την οποία συμφωνώ, προτείνω να ψηφίσουμε σχετικά».

Έτσι, το Συμβούλιο Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας αποφάσισε ομόφωνα: «Προτείνουμε την κατασκευή μίας σύγχρονης και ασφαλούς παιδικής χαράς στο χώρο έξω από την αποθήκη 186. Για την αποφυγή βανδαλισμών προτείνουμε να κλειδώνει τις βραδινές ώρες».

Στην τελευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Τριφυλίας αποφάσισε ομόφωνα: «Εισηγείται την έγκριση της αριθ. 3/2023 αποφάσεως Κοινότητας Γαργαλιάνων. 2. Η παρούσα να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2023».

Του Ηλία Γιαννόπουλου