Το Πασχάλιο μήνυμα του μητροπολίτη Μεσσηνίας

Το Πασχάλιο μήνυμα του μητροπολίτη Μεσσηνίας

Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος του μητροπολίτη Μεσσηνίας

Αγαπητά μου παιδιά•
Μέσα στο ζόφο της παγκόσμιας αγωνίας για το αύριο,   με τα πάμπολλα προβλήματα που δημιουργούνται από την ιδιοτέλεια, τις μικροεπιδιώξεις και τις ελλειμματικές προσπάθειές μας αναφορικά προς τη νοηματοδότηση της ζωής, η Εκκλησία απόψε μας απευθύνει εκ νέου μήνυμα χαράς, ελπίδας και ενδυνάμωσης. Μας προσκαλεί να συν-αναφωνήσουμε και πάλι τον ύμνον της νίκης κατά του θανάτου και της φθοράς, «Χριστός Ανέστη», και να συνομολογήσουμε επιβεβαιωτικά ότι «Αληθώς Ανέστη»!!!

Ο εξαίσιος λόγος του Αναστημένου Ιησού «θαρσείτε˙ εγώ νενίκηκα τον κόσμον», εκτός από ελπιδοφόρα υπόμνηση, επιβεβαιώνει ότι το κακό, η φθορά και η αμαρτία νικώνται μόνον με τον προσκυνητικό ενστερνισμό της Αναστάσεως του Χριστού στην πολυκύμαντη ζωή μας. «Προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον».

Τούτο επιτυγχάνεται όταν ο τρόπος που ζούμε φανερώνει διαρκώς το πνεύμα «της εν ημίν χαράς και ελπίδος», το Άγιον Πνεύμα που οδηγεί κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό στην εμπειρική γνώση του αληθινού περιεχομένου της πίστεώς μας.

Η εποχή μετά την Ανάσταση είναι η κατ’ εξοχήν εποχή της Εκκλησίας και του Αγίου Πνεύματος. Οι βαπτισμένοι και πιστεύοντες ζούμε την ελπίδα και την προσδοκία για μία νέα ζωή, μίαν «άλλη βιωτή», στην οποία οφείλουμε να πολιτευόμαστε με αγάπη, ελευθερία, φιλανθρωπία, ανθρωπιά, ανεκτικότητα, αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια, αυθεντικότητα τόσο για τη ζωή μας όσο και για τη ζωή των άλλων.

Με αυτές τις αρετές «κεκοσμημένοι» επανακαθορίζεται διαρκώς ο σωστός βηματισμός μας, ως Χριστιανών, ως ανθρώπων, δηλαδή, σχετιζομένων «εν Χριστώ», αναγεννημένων και κοινωνούντων του αναστημένου Σώματος και Αίματος του Κυρίου μας, «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον».

Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να εκπληρώσουμε έμπρακτα το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου και να προσδοκούμε κι εμείς «ανάστασιν εκ νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!
Με εγκάρδιες πασχάλιες ευχές και πατρική αγάπη
† Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ