2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων: Διεθνές συνέδριο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες»

2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων: Διεθνές συνέδριο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες»

Διήμερο δράσεων καινοτομίας για το Δήμο Καλαμάτας, καθώς στις 12-13 Μαΐου θα διεξαχθεί το 2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων, καθώς και το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες».

Κατά τη διήμερη διεξαγωγή του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, στο Μέγαρο Χορού και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, θα αναπτυχθούν 8 θεματικά τραπέζια, στα οποία οι 35 περίπου ομιλητές θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στις ακόλουθες ενδεικτικές γενικότερες θεματικές ενότητες:

Κινητικότητα και Μεταφορές, Κτήρια και Εγκαταστάσεις, Ενέργεια – Περιβάλλον, Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αστικό Περιβάλλον, Ανθεκτικότητα της Πόλης και Σχετικές Υποδομές, Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων, Οικονομία και Κοινωνία, Ρομποτική.

Όσον αφορά στο 2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων, είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 13 Μαΐου στην κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου της Καλαμάτας.