Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Υποτροφίες αριστείας σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Υποτροφίες αριστείας σε μαθητές  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποτροφίες αριστείας απονέμουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση και την εξαιρετική διαγωγή τους.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα απονεμηθούν οι ακόλουθες υποτροφίες:

-Τέσσερις συνολικά υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας σε μαθητές/τριες οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου που το 2023 θα ολοκληρώσουν την Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου με γενική βαθμολογία στις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου μεγαλύτερη του 19,01 για Γυμνάσιο και 18,75 για Λύκειο αντίστοιχα.

-Οι υποτροφίες αριστείας θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων για ένα έτος και δύνανται να συνεχίζουν να χορηγούνται στους μαθητές/τριες μέχρι την αποφοίτησή τους από τη σχολική βαθμίδα του Γυμνασίου ή Λυκείου αντίστοιχα, εφόσον ο υπότροφος συνεχίζει να συγκαταλέγεται στην 3άδα με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης και η διαγωγή του παραμένει εξαιρετική.

-Η περίοδος αξιολόγησης και επαναξιολόγησης των υποτροφιών ορίζεται και ανακοινώνεται κάθε χρόνο πριν από τη λήξη του σχολικού έτους.

-Εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο αριθμό, θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιου υποτρόφου.

-Ως περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιων υπότροφων ορίζεται η 16η έως 30ή Ιουνίου

-Η αίτηση με τα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην κεντρική γραμματεία: em@bougas-school.gr

-Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δια ζώσης ενημέρωση.

Η διαδικασία αξιολόγησης του υποψήφιου υπότροφου περιλαμβάνει:

-Κατάθεση αποδεικτικού βαθμολογίας από το σχολείο φοίτησης, καθώς και συστατική επιστολή από το διευθυντή της σχολικής μονάδας για την εξαιρετική διαγωγή του μαθητή/ μαθήτριας.

-Συνέντευξη του υποψήφιου υποτρόφου από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

-Ενημέρωση του υποψήφιου υποτρόφου και των κηδεμόνων του για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας, καθώς και τα κριτήρια διατήρησης της υποτροφίας και το συμβόλαιο υποτρόφου.