Μεγάλο ανασκαφικό πρόγραμμα προβλέπεται φέτος στην Αρχαία Θουρία

Μεγάλο ανασκαφικό πρόγραμμα  προβλέπεται φέτος στην Αρχαία Θουρία

Στο Αρχαίο Θέατρο και στο Ιερό του Ασκληπιού και τη Υγείας

Το πρόγραμμα των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού για το 2023 και χορηγείται η ανάλογη άδεια στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό τη διεύθυνση της δρος Ξ. Αραπογιάννη, επίτιμης διευθύντριας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ανασκαφικό έργο

Οι εργασίες για το 2023, που αποσκοπούν στην περαιτέρω διερεύνηση της ιστορίας της Αρχαίας Θουρίας, θα είναι οι εξής:

-Συνέχιση της ανασκαφής στο αρχαίο θέατρο (θέση Ελληνικά)

-Ανασκαφή στο Ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας (θέση Παναγίτσα). Συγκεκριμένα επέκταση της ανατολικής πλευράς του ανασκαφικού σκάμματος κατά 1 μ. ανατολικά, προκειμένου να αποκαλυφθεί η συνέχεια της ιωνικής στοάς που περιβάλλει το ναό, καθώς και ανασκαφικές τομές εντός του οικοπέδου (όμορο στα Δ του Ασκληπιείου), ιδιοκτησίας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (θέση “Περιβόλι” Άνθειας), όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία λείψανα.

-Ανασκαφική διερεύνηση σε θέσεις αρχιτεκτονικών καταλοίπων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων στην περιοχή των Ελληνικών. Συγκεκριμένα, συνέχιση ανασκαφής στις ιδιοκτησίες κληρονόμων Κ. Κρίκα, Α. Τσαγκλή, Κ. Μαλαπάνη, Ν. Δικαίου και Β. Κουτραφούρη (βόρειο άκρο της αρχαίας ακρόπολης).

-Διενέργεια γεωφυσικής έρευνας σε έκταση-όμορη προς βορρά με το χώρο του αρχαίου θεάτρου-ιδιοκτησίας Αθανασίου Δικαίου, επίσης στην περιοχή των Ελληνικών.

Το καλοκαίρι

Οι ανασκαφικές εργασίες προβλέπεται να διενεργηθούν εντός του χρονικού διαστήματος Ιουνίου-Αυγούστου, με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας δια της αρχαιολόγου της Ε. Μαλαπάνη.

Η διευθύντρια των ερευνών έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού και των συνεργατών της καθόλη τη διάρκεια των εργασιών.

Η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στην ανατολική πλευρά του ανασκαφικού σκάμματος του ιερού του Ασκληπιού και της Υγείας θα γίνει, αφού προηγουμένως ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα στερέωσης του υπερκείμενου πρανούς, σύμφωνα με την εγκριθείσα τεχνικογεωλογική μελέτη.

Για την καθαίρεση των τοίχων των οικοδομημάτων της βυζαντινής περιόδου στο χώρο του θεάτρου θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σχετική μελέτη, με πλήρη φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση καθώς και τεκμηρίωση των ευρημάτων.

Στο τέλος των εργασιών θα κατατεθεί στην ΕΦΑ Μεσσηνίας τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής των Ελληνικών της Αρχαίας Θουρίας με την αποτύπωση όλων των μνημείων της αρχαίας πόλης, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών καταλοίπων των νέων ανασκαφικών δεδομένων.

Ειδικότερα, θα κατατεθεί αρχιτεκτονική και τοπογραφική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου.

Της Βίκυς Βετουλάκη