Παρέμβαση που δίνει προστιθέμενη ποιοτική αξία στην Καλαμάτα

Παρέμβαση που δίνει προστιθέμενη ποιοτική αξία στην Καλαμάτα

Προκηρύχθηκε το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» προϋπολογισμού 6.877.080 ευρώ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 5.546.032,26 ευρώ + 1.331.047,74 ευρώ (ΦΠΑ24%) = 6.877.080 ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: οικοδομικά, οδοποιία και ηλεκτρομηχανολογικά.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ο Α/Α συστήματος είναι 199982. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 1.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/07/2023, ημέρα Τετάρτη. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις αστικές αναπλάσεις και την αναβάθμιση του κεντρικού τομέα Καλαμάτας είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία (22 – 13 ψήφους) τον Απρίλιο του 2022, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, όπου σύμβουλοι των μειοψηφιών επέμειναν στις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει εξαρχής, κυρίως λόγω της έλλειψης κυκλοφοριακής μελέτης κι εκφράζοντας προβληματισμούς, ανάμεσα στα άλλα, για τις θέσεις στάθμευσης που χάνονται και δεν αναπληρώνονται.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: “Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των μετακινήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη, ασφαλής και χωρίς εμπόδια μετακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των ευάλωτων χρηστών (των πεζών, των ατόμων με αναπηρίες κ.ά.), με τη διάθεση περισσότερου δυνατού χώρου και μεριμνώντας ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες (οδεύσεις τυφλών, διαβάσεις πεζών με ράμπες ΑμεΑ κ.λπ.).

Συγχρόνως, αναμένεται να τονώσει την ελκυστικότητα της περιοχής, να αναβαθμίσει το μικροκλίμα, καθώς και να αναδείξει την εμπορική περιοχή, τονώνοντας την εμπορική δραστηριότητα, προσελκύοντας τους επισκέπτες και παρατείνοντας την παραμονή τους στο κέντρο της Καλαμάτας”.

Το συγκεκριμένο έργο είναι εξόχως σημαντικό, διότι φέρνει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πόλη, αρκεί να επισημάνουμε ότι η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις σε έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων του κεντρικού αστικού πολεοδομικού ιστού. Θα ενοποιήσει λειτουργικά, αισθητικά και αρχιτεκτονικά το σύνολο του κεντρικού τομέα της πόλης, αλλά και τις παρακείμενες γειτονιές, βελτιώνοντας παράλληλα τη ζωή των χρηστών και των κατοίκων.

Επίσης, θα βελτιώσει αισθητά και τις συνθήκες προσβασιμότητας των πεζών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες κίνησης και προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων.

Να σημειωθεί πως το εν λόγω έργο θα κατασκευαστεί από βιοκλιματικά υλικά, ενώ θα ενισχυθεί το πράσινο και το υδάτινο στοιχείο, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην περιβαλλοντική απόδοση της πόλης. Το έργο είναι απόλυτα συμβατό με τις συνθήκες Κλιματικής Ουδετερότητας που έχει ως στόχο ο Δήμος Καλαμάτας.

Μέσω των συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας που θα διαμορφωθούν στις υπό ανάπλαση οδούς, θα ενισχυθεί και η οδική ασφάλεια, ενώ θα αναπτυχθούν smart εφαρμογές στην υπό ανάπλαση περιοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μετεξέλιξη της Καλαμάτας σε «έξυπνη πόλη».

Οι οδοί παρέμβασης

Από τις οδούς παρέμβασης που είχαν προγραμματιστεί αρχικά, αποκλείστηκαν η Κλαδά και η Μακεδονίας. Έτσι, οδοί παρέμβασης του έργου είναι οι: Φραντζή. Αριστοδήμου, μεταξύ Καίσαρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πολυχάρους, μεταξύ Αναγνωσταρά και Αριστοδήμου, Γεωργούλη, μεταξύ Αριστομένους και Αριστοδήμου, Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλίσσης Σοφίας, μεταξύ Αριστομένους και Αριστοδήμου, Βαλαωρίτου, μεταξύ Ανδρέα Σκιά και Αριστομένους, Ανδρέα Σκιά, μεταξύ Βασιλέως Γεωργίου και Βαλαωρίτου, Ψαρών, μεταξύ Ξενοφώντος και Μακεδονίας, Δ. Παπαδοπούλου, μεταξύ Αναγνωσταρά και Αριστοδήμου, Λυκούργου Σκιά, μεταξύ Αριστοδήμου και Κανάρη, Σιδηροδρομικού Σταθμού, Γιατράκου, Χρυσάνθου Παγώνη, Μητροπέτροβα και Αντωνοπούλου, Κεφάλα και Νέδοντος, μεταξύ Κεφάλα και Κροντήρη.