Πρωτοβουλία για προστασία περιβάλλοντος από το 7ο Δημοτικό Καλαμάτας

Πρωτοβουλία για προστασία περιβάλλοντος από το 7ο Δημοτικό Καλαμάτας

Στην προσπάθεια να προωθήσουν την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την εκπόνηση του προγράμματος etwinning “Children Hunting For Waste”, οι μαθήτριες και οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας ανέλαβαν έναν πρωτοποριακό ρόλο.

Με τη βοήθεια της εταιρείας Eco Energy Group, ένας ειδικά σχεδιασμένος κάδος για τη συλλογή χρησιμοποιημένων οικιακών λαδιών εγκαταστάθηκε στο σχολείο. Ως αντάλλαγμα για την προσπάθειά τους η εταιρεία προσέφερε ενίσχυση στο σχολείο με είδη υγιεινής.

Όπως ενημερώνουν σχετικά από το σχολείο: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανακύκλωση αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη σύγχρονη κοινωνία μας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας έδειξαν το δρόμο με μια εξαιρετική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα ενισχύει την υγιεινή στο σχολείο.

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά στη συλλογή χρησιμοποιημένων οικιακών λαδιών από τους μαθητές, τα οποία προορίζονται για ανακύκλωση. Με τη συνεργασία της εταιρείας Eco Energy Group, που ειδικεύεται στην ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων, το σχολείο απέκτησε έναν ειδικά σχεδιασμένο κάδο για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων οικιακών λαδιών.

Ο κάδος τοποθετήθηκε στην αυλή, και οι μαθητές ενθαρρύνονται να φέρνουν τα χρησιμοποιημένα λάδια από τις οικογένειές τους και να τα απορρίπτουν με ασφάλεια στον κάδο. Η Eco Energy Group αναλαμβάνει την επεξεργασία των συλλεγμένων λαδιών, με σκοπό την ανακύκλωσή τους και την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει διπλό όφελος. Αφενός, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση της ρύπανσης. Τα χρησιμοποιημένα οικιακά λάδια που συλλέγονται από τους μαθητές δεν πετιούνται στα σκουπίδια ή δεν απορρίπτονται εσφαλμένα, αλλά ανακυκλώνονται με τρόπο που μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Αφετέρου, η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση σε είδη υγιεινής στο σχολείο. Με την υποστήριξη της Eco Energy Group, το σχολείο λαμβάνει ενίσχυση σε είδη υγιεινής, όπως κρεμοσάπουνα, χλωρίνες, χαρτικά είδη και άλλα προϊόντα που συμβάλλουν στη διατήρηση καθαρότητας και υγιεινών συνθηκών στο σχολικό περιβάλλον.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, οι μαθητές μαθαίνουν τη σημασία της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Εκπαιδεύονται να αντιλαμβάνονται τη συνέπεια των πράξεών τους στο περιβάλλον και να αναλαμβάνουν δράση για την προστασία του. Η συλλογή των χρησιμοποιημένων οικιακών λαδιών αποτελεί ένα παράδειγμα συνεργασίας του σχολείου και της επιχείρησης.

Η Eco Energy Group δείχνει την υποστήριξή της στην εκπαίδευση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων γενεών, ενώ το σχολείο αποτελεί ένα χώρο όπου οι μαθητές μπορούν να εκπαιδευτούν και να αναλάβουν δράση για το περιβάλλον.

Οι ενέργειες αυτές, όχι μόνο ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά διδάσκουν στους μαθητές πολύτιμες αξίες όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η συνεργασία και η ευθύνη. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει τη δύναμη που έχουν οι νέοι να δημιουργήσουν αλλαγή. Οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας έδειξαν ότι μπορούν να αναλάβουν δράση και να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από απλές καθημερινές ενέργειες.

Η Eco Energy Group αξίζει επίσης ένα μεγάλο μπράβο για τη συμβολή της. Αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν θετική κοινωνική επίδραση και να στηρίζουν την εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να επαινούμε τις πρωτοβουλίες όπως αυτή που πραγματοποίησαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας».