«Τρέχουν» οι διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις στο «Τζάνε – Καλαμάκι»

«Τρέχουν» οι διαδικασίες για  τις απαλλοτριώσεις στο «Τζάνε – Καλαμάκι»

Αίτηση για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως, για τις απαλλοτριώσεις που πρέπει να γίνουν για την εκτέλεση του έργου Τζάνε- έξοδος Καλαμακίου του δρόμου Ριζόμυλος- Κορώνη, ετοιμάζεται να καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριουμένων εδαφικών εκτάσεων, η οποία όμως είναι πολλαπλάσια αυτής που είχε ζητηθεί και γι’ αυτό η Περιφέρεια θα καταθέσει αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας ενώπιον του αρμοδίου Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας.

Οι απαλλοτριώσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο αφορούν στην παραλλαγή του άξονα στην περιοχή της Αρχαιολογίας, αλλά και τη διαμόρφωση του κάθετου- παραπλεύρου οδικού δικτύου, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος- Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα “Τζάνε”- έξοδος “Καλαμακίου”».

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου δίνεται εντολή σε δικηγόρο να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας κάθε σχετικό με την απαλλοτρίωση ένδικο μέσο και βοήθημα, και ιδίως να ασκήσει αίτηση οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης.