Αυστηρές απαγορεύσεις για τα πλατάνια στην Τριφυλία έως το 2032

Αυστηρές απαγορεύσεις για  τα πλατάνια στην Τριφυλία έως το 2032

Αυστηρές απαγορεύσεις που αφορούν στην υλοτομία, την κλάδευση και τη διακίνηση φυτών πλάτανου, σε όλη την περιοχή αρμοδιότητάς του, επέβαλε το Δασαρχείο Κυπαρισσίας μέχρι το Δεκέμβριο του 2032.

Με απόφαση το αναπληρωτή δασάρχη Κυπαρισσίας, Νικολάου Χριστοδούλου, εκδόθηκε Δασική Αστυνομική Διάταξη, η οποία ρυθμίζει την υλοτομία του πλατάνου στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυπαρισσίας, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία, διάσωση και αποτροπή μετάδοσης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους, προκειμένου να διασφαλιστεί ο τρόπος υλοτομίας, διακίνησης, μεταφοράς δένδρων, κλάδων, μερών φυτού, ξυλείας, φυτευτικού ή πολλαπλασιαστικού υλικού ή ακόμη μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται, για να αποφευχθεί η μετάδοση του μολυσματικού μύκητα σε υγιή και εύρωστα άτομα πλατάνου.

Καταστρεπτική ασθένεια
Ο πλάτανος είναι δασοπονικό είδος με σπουδαία δασονομική σημασία, που οφείλεται αφενός στην παραγωγική του αξία, η οποία προσδιορίζεται από τις ιδιότητες που έχει να αυξάνεται ταχέως και να έχει υψηλή απόδοση ξύλου πολλαπλών χρήσεων, αφετέρου στις κοινωφελείς του επιδράσεις, που είναι έκδηλες και άμεσα χρήσιμες.

Κι αυτό, γιατί έχει την ιδιότητα να καταλαμβάνει πλήρως τις κοίτες των χειμάρρων και τις αμμοχαλικώδεις προσχώσεις τους, τις οποίες προστατεύει και αξιοποιεί μοναδικά, να στερεώνει τις κοίτες τους, να αντέχει στις κρούσεις και να συγκρατεί τα φερτά υλικά, να αντέχει στη βόσκηση, να προσδίδει εξαιρετική αισθητική στο τοπίο, να δημιουργεί υγιεινό και πρόσφορο για αναψυχή περιβάλλον.

Οι απαγορεύσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες από το γεγονός ότι διαπιστώθηκε στην περιοχή μας σε διάσπαρτες θέσεις η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani walter, που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, η οποία είναι η πλέον καταστρεπτική για το είδος διεθνώς, καθώς προκαλεί τη νέκρωση των δέντρων και εξαπλώνεται εύκολα, με κύριο παράγοντα διασποράς του παθογόνου τον άνθρωπο, με τη μεταφορά της ξυλείας ή φυτευτικού υλικού και με τη χρήση μολυσμένων εργαλείων κλαδεύσεων. Επίσης, διαδίδεται σε γειτονικά δέντρα με την επαφή ή συνένωση των ριζών.

Απαγορεύσεις
Η απόφαση περιέχει αναλυτικά τις απαγορεύσεις που θα ισχύουν μέχρι 31/12/2032, κάποιες από τις οποίες είναι οι εξής:

-Απαγορεύεται η υλοτομία, η κλάδευση, η διακίνηση φυτών προς φύτευση και η διακίνηση ξυλείας και σπόρων προς σπορά του πλατάνου, χωρίς την εποπτεία και έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας

-Απαγορεύεται κάθε υλοτομία πλατάνου σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών, εκτός αν η υλοτομία προβλέπεται από πίνακες υλοτομίας ή διαχειριστικές μελέτες και βρίσκεται εκτός περιοχών που έχει εντοπιστεί ο επιβλαβής οργανισμός.

-Απαγορεύεται κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε γεωργικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις ή μέσα σε χέρσους ή ακαλλιέργητους αγρούς. Στην περίπτωση αυτή η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αυτοψίας αρμόδιου δασικού υπαλλήλου και έγκρισης του δασάρχη.

-Απαγορεύεται κάθε υλοτομία πλατάνου σε παράκτιες και παραποτάμιες περιοχές όπου τα φυόμενα πλατανόδενδρα έχουν πολύτιμη αξία για τις έμμεσες ωφέλειές τους, σε περιοχές που λειτουργούν λατομεία, μεταλλεία, βιομηχανίες, κ.λπ., όπου τα υπάρχοντα πλατανόδενδρα έχουν σπουδαία σημασία και επίδραση στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου από τον επιβλαβή οργανισμό ή υπάρξει υποψία προσβολής, οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης υποχρεούνται να προβαίνουν σε ενέργειες και να λαμβάνουν τα μέτρα που θα τους υποδειχθούν από τα αρμόδια δασικά όργανα.

Σε περίπτωση άρνησης, η δασική Αρχή μπορεί να προβαίνει στη λήψη των μέτρων και να καταλογίζει τις δαπάνες στον υπόχρεο κύριο ή κάτοχο.

Αποκλάδωση πλατάνων που φύονται σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους οικισμών χωρίς άδεια επιτρέπεται με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ και κατά την κρίση του, προς αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τυχόν πτώση κλώνων.

Της Βίκυς Βετουλάκη