Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Πρόεδρος ο Βασίλης Κουτραφούρης

Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Πρόεδρος ο Βασίλης Κουτραφούρης

Η νέα σύνθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, κατόπιν των σχετικών θεσμικών και εκλογικών διαδικασιών, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Κουτραφούρης Βασίλειος – πολιτικός μηχανικός

Αντιπρόεδρος: Αδαμόπουλος Αναστάσιος – πολιτικός μηχανικός

Γενικός γραμματέας: Θεοδωρακόπουλος Ευστάθιος – ηλεκτρολόγος μηχανικός

Μέλη: Κατσαρέας Σπυρίδων – αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Νικολαράκης Παντελής – ηλεκτρολόγος μηχανικός.